Pamukkale J Bus Inf Man: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma
A Research for Description the Role of Marketing Communications of the QR Codes with Technology Acceptance Model
Ömer Kürşad Tüfekci
doi: 10.5505/pibyd.2014.65375  PIBYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 36 - 52 (610 kere görüntülendi)

2.
E-Kitap Çağı ve Türkiye’de E-Kitap Sektörü
E-Book Era and E-Book Industry in Turkey
Çetin Kalburan
doi: 10.5505/pibyd.2014.32032  PIBYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 24 - 35 (439 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkileri
The Effects of Employees' Organizational Justice Perception on Organizational Trust
Şeyma Gün Eroğlu
doi: 10.5505/pibyd.2014.46855  PIBYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 53 - 66 (408 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama
An Application for Usage of Decısıon Support Systems (DSS) in Logistic Operations and Efficiency Analysis
Eyüp Akçetin, Yüksel Yurtay
doi: 10.5505/pibyd.2015.69875  PIBYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 39 - 58 (346 kere görüntülendi)

5.
Türkiye’de A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: 2004-2013 Dönemi Analizi
Performance of Type A Mutual Funds in Turkey: Analysis of 2004-2013 Period
Dündar Kök, Mustafa Ertuğrul Erikçi
doi: 10.5505/pibyd.2015.99609  PIBYD 2015; 2 - 2 | Sayfalar 15 - 26 (339 kere görüntülendi)

6.
Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi
Price interaction at financial markets: VAR analysis for BIST 100 and selected financial indicators
Dündar Kök, Mustafa Emre Uyğur
doi: 10.5505/pibyd.2014.76486  PIBYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 23 (316 kere görüntülendi)

7.
Canlı Varlıklarda Maliyetlerin 7/B Seçeneği ile İzlenmesi ve Uygulama Örneği
Cost of Living Biological Assets Monitoring and Application Example with Option 7/B
Ali Antepli
doi: 10.5505/pibyd.2015.87597  PIBYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 18 (276 kere görüntülendi)

8.
Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri
A study on the potential problems in marketing research: convenience sampling and scale items with adverbs of frequency
Selçuk Burak Haşıloğlu, Tamer Baran, Oğuzhan Aydın
doi: 10.5505/pibyd.2015.47966  PIBYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 19 - 28 (266 kere görüntülendi)

9.
Turistik Destinasyonlarda Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
A Research On The Service Quality Of Touristic Destinations
Tugay Arat, Abdullah Karaman, Hıdır Harbali
doi: 10.5505/pibyd.2015.57966  PIBYD 2015; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 14 (262 kere görüntülendi)

10.
Girişimcilik Kültürü Açısından Geleneksel Alış-Veriş Yerlerindeki Esnaf İle Modern Avm’lerdeki Esnafın Karşılaştırılması
Comparison Between Tradesmen In Traditional Shopping Stores And Tradesmen In Modern Shopping Malls In Terms Of Entrepreneurship Culture
Hatice Çoban, Ayşe İrmiş
doi: 10.5505/pibyd.2015.10820  PIBYD 2015; 2 - 1 | Sayfalar 29 - 38 (245 kere görüntülendi)

11.
1. Sayı Kapağı ve İçindekiler
1st Issue Cover and Contents

PIBYD 2014; 1 - 1 | Sayfalar I - III (214 kere görüntülendi)

12.
Geçiş Sürecinde Halk Sektörü Girişimciliği
People's Sector Entrepreneurship in the Transition Period
Mehtap Sarıkaya, Ayşe İrmiş
doi: 10.5505/pibyd.2015.47955  PIBYD 2015; 2 - 2 | Sayfalar 27 - 36 (202 kere görüntülendi)

13.
Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Turkish Mining Industry By Five Forces Model
Duygu Koçoğlu, Murat Kantar
doi: 10.5505/pibyd.2016.36025  PIBYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (76 kere görüntülendi)

14.
Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması
Process Management In Professional Institutions: Application In Denizli Chamber Of Commerce
İrfan Ertuğrul, Bilge Tekin
doi: 10.5505/pibyd.2016.57966  PIBYD 2016; 3 - 1 | Sayfalar 11 - 26 (44 kere görüntülendi)