Pamukkale J Bus Inf Man: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Turkish Mining Industry By Five Forces Model
Duygu Koçoğlu, Murat Kantar
doi: 10.5505/pibyd.2016.36025   2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (785 kere görüntülendi)

2.
Sosyal Medya Uygulamalarının Kullanım Sıklıklarına Göre Değişim Süreci: Akademisyenler Ve Öğrenciler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Changes In Social Media Applications In Terms Of Usage Frequencies: A Comparative Study On Academicians And Student
Şeyda Gürkaynak, Nilüfer Sezen Doğan, Prof. Dr. Süleyman Barutçu, Doç. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu
doi: 10.5505/pibyd.2016.69775   2016; 3 - 2 | Sayfalar 1 - 10 (515 kere görüntülendi)

3.
Meslek Kuruluşlarında Süreç Yönetimi: Denizli Ticaret Odası'nda Uygulanması
Process Management In Professional Institutions: Application In Denizli Chamber Of Commerce
İrfan Ertuğrul, Bilge Tekin
doi: 10.5505/pibyd.2016.55264   2016; 3 - 1 | Sayfalar 11 - 26 (440 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Yönetim Kademelerindeki Yansımaları
Social Gender Discrimination and Reflections in Management Positions
Feyzullah Eroğlu, Şeyda İrdem
doi: 10.5505/pibyd.2016.70288   2016; 3 - 2 | Sayfalar 11 - 35 (314 kere görüntülendi)