Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi


Pamukkale J Bus Inf Man
Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında