YAYIN KURULU - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

YAYIN KURULU

Sahibi

PAÜ İİBF İşletme Bölümü adına
Bölüm Başkanı
Feyzullah EROĞLU

Baş Editör

Ayşe İRMİŞ

Yardımcı Editörler

İbrahim AKSEL
Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Alan Editörleri

Süleyman BARUTÇU
İrfan ERTUĞRUL
Ayhan KORTUNAY
Katarzyna MİSZCZAK
Małgorzata ROGOWSKA
Abdulkadir YALDIR