DERGİ HAKKINDA - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

DERGİ HAKKINDA

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PIBYD yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Üretim Yönetimi
  • Pazarlama
  • Muhasebe ve Finansman
  • Ticaret Hukuku
  • Sayısal Yöntemler
  • Bilişim Sistemleri
  • Bilişim Yönetimi
  • Karar Bilimleri

ISSN: 2148-8711  (Online)

Endeksler
Google Scholar 
CiteSeerX